Tuyển dụng CHỦ QUẢN PHÒNG CÔNG TRÌNH tại CIBON TOOL VIET NAM 2023

  • Lương

    20 Tr – 25 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    3 – 5
    Năm