Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh kênh siêu thị tại CÔNG TY CỔ PHẦN KTG ELECTRIC 2023

  • Lương

    10 Tr – 18 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    2 – 5
    Năm