Tuyển dụng [Đà Lạt] Nhân Viên Kho Linh Kiện Trung Tâm Bảo Hành Xiaomi tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ 2023

  • Lương

    8 Tr – 9 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    1 – 2
    Năm