Tuyển dụng ĐẠI DIỆN KINH DOANH HÀ NỘI tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT 2023

  • Lương

    12 Tr – 14 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    1 – 2
    Năm