Tuyển dụng Giám Đốc Ngành Hàng Thiết Bị Nâng Hạ tại Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Vĩnh Phú (Vitrac Corp) 2023

  • Lương

    25 Tr – 35 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    5 – 10
    Năm