Tuyển dụng HN – Trưởng bộ phận Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) 2023

  • Lương

    Cạnh tranh


  • Kinh nghiệm


    3 – 10
    Năm