Tuyển dụng Kế Toán Trưởng – Thu nhập 20-30tr – Ưu tiên đã từng làm qua Công ty Sắt Thép, Xây dựng tại CÔNG TY TNHH SX VÀ TM THÉP BẮC VIỆT 2023

Mô tả Công việc

a) Công việc đầu tháng.

– Kiểm tra tờ khai thuế, BCTC hàng tháng.

– Tổng hợp kết quả tháng trước (những việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành).

– Lập và phân phối kế hoạch thực hiện trong tháng.

b) Công việc hàng ngày

– Kiểm và ký sao kê tài khoản tiền gửi và ghi chép các thông tin, số liệu phục vụ công tác kiểm kê, kiểm soát vào nhật ký giao dịch hàng ngày.

– Tập hợp chi phí, kiểm kê chi phí, đối chiếu tổng số tiền tồn quỹ, cân đối và quyết toán thu chi.

– Kiểm soát, duyệt các khoản thu chi tiền mặt, ngân hàng phát sinh hàng ngày

– Kiểm kê công nợ phải thu, trích trước, phân công liên hệ với khách hàng để đối chiếu công nợ hoặc thu hồi công nợ.

c) Công việc chính cần thực hiện

– Tham mưu, giúp việc cho BGĐ thực hiện mọi công tác kế toán, sổ sách kế toán, tài chính theo quy định.

– Kiểm kê, giám sát việc chấp hành chính sách kinh tế tài chính và chế độ kế toán trong doanh nghiệp.

– Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời chế độ, chế độ tài chính kế toán do nhà nước ban hành đến các cấp điều hành trong hệ thống kế toán thống kê.

– Chịu trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, điều hành công tác kế toán của Công ty.

– Lập và quản lý việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chức năng hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán.

– Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các công việc kế toán hàng ngày: thu, chi, xuất nhập tồn, bán hàng, ngân hàng, kế toán, lưu trữ chứng từ, xử lý các công việc phát sinh trong phòng đảm bảo đúng quy định hiện hành.

– Lập kế hoạch ngân sách và kế hoạch sử dụng vốn.

– Lập kế hoạch và đưa ra phương án tài chính: trả nợ ngân hàng, mua hàng, thanh toán nhà cung cấp, các chi phí phát sinh khác.

– Thực hiện các giao dịch với ngân hàng về vay vốn tín dụng, lập phương án kinh doanh trình ngân hàng khi có yêu cầu.

– Giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp: công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp…

– Cùng kế toán thuế lập báo cáo tài chính thuế hàng năm.

– Kiểm tờ khai thuế tháng, báo cáo tài chính theo quy định, chứng từ tài chính năm, BCTC năm theo quy định hiện hành và gửi cơ quan chức năng.

– Thường xuyên kiểm tra công tác hành chính kế toán để hoàn thiện kịp thời theo từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp (hình thức, phương pháp kiểm soát, các quy định của nhà nước hiện hành,…).

– Lập báo cáo hàng tháng, hàng năm về hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc theo yêu cầu của BGĐ

– Thực hiện các công việc khác liên quan đến Phòng Tài chính Kế toán dưới sự chỉ đạo của BGĐ.

Nguồn tham khảo

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CEO tập đoàn chip hơn 1.000 tỉ USD của Mỹ đến Việt Nam
Nợ trái phiếu đến hạn rất lớn, bất động sản chiếm 154.000 tỉ đồng
Hàng loạt sàn forex ‘núp bóng’ tổ chức sự kiện rầm rộ tại TP.HCM
Điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng: Chính sách đi ngược chủ trương khuyến khích