Tuyển dụng Kỹ Sư Giám Sát Công Trình tại Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ Xây dựng (CJSC) 2023

  • Lương

    Cạnh tranh


  • Kinh nghiệm


    2 – 5
    Năm