Tuyển dụng Kỹ Sư Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng (QS) tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIÊN ÂN 2023

  • Lương

    14 Tr – 20 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    Trên 5
    Năm