Tuyển dụng PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT tại CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC 2023

  • Lương

    28 Tr – 35 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    5 – 15
    Năm