Tuyển dụng Quản Lý Trung Tâm Anh Ngữ (Phước Hưng – Bà Rịa Vũng Tàu) tại Công Ty CP Liên Kết Quốc Tế INTERLINK (Trường Liên Kết Quốc Tế INschool & Anh ngữ Quốc Tế INS English) 2023

  • Lương

    15 Tr – 30 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    1 – 2
    Năm