Tuyển dụng R&D Manager (Refrigerator product) tại Công ty TNHH Điện Máy Aqua Việt Nam 2023

  • Lương

    Cạnh tranh


  • Kinh nghiệm


    3 – 5
    Năm