Tuyển dụng SharePoint Administrator tại Teamwork Vietnam Ltd 2023

Mô tả Công việc

The job consists in developing, implementing and maintaining custom SharePoint applications across the company, as well as managing the sites and the users authorizations. The company is using a hybrid environment, some applications run on the On-Premises environment and other ones on SharePoint Online. There is a project for migrating the current SharePoint (SP server 2013) to a more recent version. Contribution to SharePoint development / enhancement is to be expected as well.

Yêu Cầu Công Việc

·    SharePoint server administration and support.

·    Knowledge + working experience of .NET framework.

·    Knowledge in physical and logical architectures of SharePoint.

·    Knowledge in User profile management, authorization, services management, health analyzer, performance monitoring, log monitoring, tunning the system.

·    Knowledge in migrating / upgrading SharePoint server & database version, experience in migrating SharePoint from On-Premises to SharePoint Online

·    Good understanding of the agile methodology.

·    Extensive knowledge + working experience of SharePoint Online and SharePoint On-Prem.

·    Understanding of the SharePoint workflow.

·    Knowledge of ITSM processes.

·    Nice to have (optional) : knowledge of Front End scripting language (JavaScript, React, jQuery, Web Service, HTML5, CSS3), ability to write and interpret SQL queries.

·    Minimum 3 years of experience working as a SharePoint Administrator.

Nguồn tham khảo

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CEO tập đoàn chip hơn 1.000 tỉ USD của Mỹ đến Việt Nam
Nợ trái phiếu đến hạn rất lớn, bất động sản chiếm 154.000 tỉ đồng
Hàng loạt sàn forex ‘núp bóng’ tổ chức sự kiện rầm rộ tại TP.HCM
Điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng: Chính sách đi ngược chủ trương khuyến khích