Tuyển dụng [Suối Tiên] Phó Phòng Kế Toán – Tài Chính tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VĂN HÓA SUỐI TIÊN 2023

Mô tả Công việc

· Quản lý nhân sự, công tác kế toán, hệ thống quy trình, biểu mẫu đúng theo quy định của luật kế toán và điều lệ công ty.

· Điều hành nhân sự, điều chỉnh quy trình, quy định quản lý Tài chính Kế toán theo đúng quy định của luật kế toán và điều lệ Công ty.

· Triển khai xây dựng Dự toán ngân sách hằng năm: Dự toán hoạt động kinh doanh, Dự toán ĐTXDCB theo chỉ đạo và Dự toán tài chính.

· Kiểm tra, kiểm soát, giám sát Kế toán Tài chính (KTTC), Kế toán Quản trị (KTQT) như: Vốn tiền mặt, Công nợ phải thu, Công nợ phải trả, doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh (KQHĐKD), hàng tồn kho, tài sản cố định (TSCĐ), thuế, tiền lương,…

· Tổng hợp, phân tích các công việc của phòng, cá nhân theo kế hoạch đã được duyệt và theo mục tiêu, kế hoạch thực hiện KPI đã được duyệt.

· Tham gia thực hiện việc cải tiến, công tác báo cáo kết quả công việc thực hiện lên cấp trên theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm và theo yêu cầu.

· Thực hiện các công việc chuyên môn về TCKT trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng TCKT.

· Thiết lập mục tiêu KPI, xây dựng kế hoạch KPI và triển khai thực hiện. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc và Ban Phó Tổng Giám đốc

Nguồn tham khảo

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CEO tập đoàn chip hơn 1.000 tỉ USD của Mỹ đến Việt Nam
Nợ trái phiếu đến hạn rất lớn, bất động sản chiếm 154.000 tỉ đồng
Hàng loạt sàn forex ‘núp bóng’ tổ chức sự kiện rầm rộ tại TP.HCM
Điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng: Chính sách đi ngược chủ trương khuyến khích