Tuyển dụng Trade Marketing Specialist tại Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam 2023

Mô tả Công việc

1) Trade planing (60%)
• Manage operating departmental budgets and costs according to annual allocation to ensure efficient usage of resources.
• Develop trade scheme (loyalty, display) in coordination with sales team to achieve overall business objectives and profitability.
• Develop sales tool kits to support sales team (catalogue, leaflet, …) selling product
• Prepare data for sales performance review meeting with sales teams to align future direction and increase trade invest efficiency.
2) Reporting (40%)
• Conduct market research, analyze data, prepare reports, proposals for decision making

Nguồn tham khảo

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CEO tập đoàn chip hơn 1.000 tỉ USD của Mỹ đến Việt Nam
Nợ trái phiếu đến hạn rất lớn, bất động sản chiếm 154.000 tỉ đồng
Hàng loạt sàn forex ‘núp bóng’ tổ chức sự kiện rầm rộ tại TP.HCM
Điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng: Chính sách đi ngược chủ trương khuyến khích