Tuyển dụng Trợ lý kinh doanh tiếng Trung/Anh tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI 2023

 • Tổng hợp, phân tích, báo cáo định kỳ cho Phó TGĐ về các số liệu kinh doanh, khách hàng, nhà cung cấp, tình hình hoạt động kinh doanh của ban kinh doanh.

 • Tham mưu Phó TGĐ trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng định hướng chiến lược để phát triển kinh doanh, phương thức kiểm soát, báo cáo để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

 • Trợ giúp Phó TGĐ trong công tác điều hành ban kinh doanh, hỗ trợ làm các hồ sơ, giấy tờ: báo giá, công văn, biên bản, chứng từ hàng hóa, hồ sơ khác theo yêu cầu.

 • Thay mặt để làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Phó TGĐ.

 • Hỗ trợ trực tiếp các phòng ban, bộ phận thuộc khối kinh doanh trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được phân công.

 • Tiếp nhận, tổng hợp các báo cáo, đề xuất từ các Bộ phận Phòng Ban, … Đánh giá, tham vấn kịp thời cho PTGĐ về tình trạng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các thông tin liên quan của doanh nghiệp để có quyết định chỉ đạo kịp thời, đúng tiến độ.

 • Tham gia triến khai và thực hiện các dự án phát triển khách hàng và sản phẩm với các đối tác bên ngoài.

 • Chăm sóc khách hàng, duy trì các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng hiện tại.

 • Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới.

 • Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên.

 • Nguồn tham khảo

  Bài viết cùng chủ đề:

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  CEO tập đoàn chip hơn 1.000 tỉ USD của Mỹ đến Việt Nam
  Nợ trái phiếu đến hạn rất lớn, bất động sản chiếm 154.000 tỉ đồng
  Hàng loạt sàn forex ‘núp bóng’ tổ chức sự kiện rầm rộ tại TP.HCM
  Điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng: Chính sách đi ngược chủ trương khuyến khích