Tuyển dụng TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN (T&D LEADER) tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central 2023

  • Lương

    25 Tr – 40 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    5 – 7
    Năm