Tuyển dụng Trưởng bộ phận QS Xây dựng tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng & Công Nghệ Môi Trường Dương Nhật 2023

  • Lương

    28 Tr – 40 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    5 – 7
    Năm