Tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh TMĐT (mảng livestream) tại Công ty cổ phần BW JAPAN 2023

  • Lương

    Trên 15 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    Trên 1
    Năm