Tuyển dụng Trưởng nhóm kỹ thuật máy laser CNC tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM 2023

  • Lương

    17 Tr – 25 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    2 – 5
    Năm