Tuyển dụng Trưởng phòng sản xuất (Quản đốc) tại Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm 2023

  • Lương

    24 Tr – 33 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    3 – 5
    Năm