Tuyển dụng Trưởng Trạm Trộn Bê Tông tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2 – CHI NHÁNH KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG 2023

  • Lương

    Cạnh tranh


  • Kinh nghiệm


    Trên 10
    Năm