Tuyển dụng [VNT7] Chuyên viên Kinh doanh xuất khẩu (Tiếng Anh) tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 2023

  • Lương

    15 Tr – 30 Tr VND


  • Kinh nghiệm


    Trên 1
    Năm